1. TỔNG QUÁT.

     

Nhằm đào tạo Sĩ Quan Hiện Dịch cho cả 3 Quân Chủng: Hải, Lục và Không Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă kư Sắc Lệnh số 317/QP/TT ngày 29-7-1959 cải tổ Trường Vơ Bị Liên Quân Đà Lạt thành Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) với chương tŕnh Văn Hóa và Quân Sư 4 năm. Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 16 được tuyển chọn và huấn luyện theo tinh thần sắc lệnh này. Sau ngày măn khóa, các tân sĩ quan có tŕnh độ Văn Hóa tương đương năm thứ 2 Đại Học Dân Sự và tŕnh độ Quân Sự vững chắc để chỉ huy đơn vị cấp Trung Đội và Đại Đội trong cuộc chiến tranh mới chống lại ư thức hệ cộng sản. Khóa 16 là khóa đầu tiên đặt nền móng cho chương tŕnh huấn luyện mới, tạo tiền lệ cho các khóa sau, phải trải qua những giai đoạn thanh lọc và thử thách cam go.

 

Khóa Sinh K16 tŕnh diện nhập học tại TVBQGVN cũ.

 

- Nhập Trường: Ngày 23-11-1959.

- Số Khóa Sinh Nhập Trường: 326.

- Thời Gian Thụ Huấn: Từ ngày 23-11-1959 đến ngày 22-12-1962.

- Măn Khóa: Ngày 22-12-1962.

- Số sĩ quan tốt nghiệp: 226.

- Vị Chủ Tọa Ngày Măn Khóa: Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

- Tên Khóa: Khóa Ấp Chiến Lược.

- Thủ Khoa: SVSQ Bùi Quyền.

 


Khóa sinh K16 được các NT K14 tiếp đón tại phi trường Liên Khương2- KHÓA 16 - THỜI GIAN THỤ HUẤN.

 

Năm thứ 1.

- Nhập học tại Trường Cũ, gần Hồ Mê Linh.

- Chỉ Huy Trưởng: Thiếu Tướng Lê Văn Kim.

- Trong 8 tuần sơ khởi, một số khóa sinh bị loại v́ lư do sức khỏe và lư lịch.

- Ngày 5-6-1960, TT Ngô Đ́nh Diệm đặt viên đá đầu tiên xây Trường mới trên đồi 1515.

 

Khởi đầu 8 tuần lễ sơ khởi

 

Chuẩn bị ra băi tập

 

 


SVSQ K14 gắn Alpha cho TKS/K16 sau 8 tuần lễ Sơ Khởi.

 


Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đặt viên đá đầu tiên
 xây cất TVBQGVN trên đồi 1515, ngày 5-6-1960.

 


Đội h́nh Liên Đoàn SVSQ đầu tiên tại Trường mới
trên đồi 1515 với 2 khóa 16 và 17.


SVSQ/K16 năm thư 1, quân phục làm việc


Năm thứ 2:


- Chỉ Huy Trưởng: Tr/Tá Trần Ngọc Huyến thay thế Th/Tướng Lê Văn Kim sau biến cố Chỉnh Lư ngày 11-11-1960.
- 52 SVSQ, v́ số điểm văn hóa dưới trung b́nh, mặc dầu điểm quân sự cao, được chuyển về thụ huấn Khóa 2 Trường Hạ Sĩ Quan tại Nha Trang, tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn Úy Hiện Dịch.

- Khóa đầu tiên được tuyển chọn về 2 Quân Chủng Hải Quân và Không Quân từ cuối năm thứ 2. Đại diện BTL/KQ lên Trường chọn 30 SVSQ, và đại diện BTL/HQ chọn 15 SVSQ. Những SVSQ này sau khi măn khóa sẽ tŕnh diện Quân Chủng liên hệ để theo học chương tŕnh huấn luyện chuyên môn.

 

SVSQ/K16 năm thứ 2, quân phục dạo phố Mùa Hè.SVSQ/K16 trong một lớp học Văn Hóa.

 

 

 


Pḥng thí nghiệm hóa học

 

Năm thứ 3:

- Sau ngày Khóa 15 măn khóa, kể từ ngày 3-6-1961, Khóa 16 đảm trách Hệ Thống Tự Chỉ Huy Liên Đoàn SVSQ/TVBQGVN (LĐ/SVSQ).

- Tháng 8/1961, K16 và K17 được chuyển sang doanh trại Trường Vơ Bị mới tại đồi 1515. LĐ/SVSQ gồm 2 khóa.

- Ngày 23/11/1961 Khóa 18 nhập học, K16 đảm trách huấn luyện TKS Khóa 18.    

- Du hành quan sát: Thăm các quân trường (Pháo Binh, Hải Quân, Biệt Động Quân, Công Binh, Truyền Tin). Thăm các BTL/TQLC, SĐ5/BB. Quan sát nhẩy dù biểu diễn tại băi nhẩy dù Củ Chi.

- Thụ huấn khóa Rừng Núi Śnh Lầy nửa tháng tại TTHL/BĐQ Dục Mỹ, Nha Trang.

 


Doanh trại TVBQGVN trên đồi 1515
 


TVBQGVN chiếm giải Nhất Diễn Hành Quốc Khánh,
ngày 26/10/1961, với 2 khóa 16 và 17 tại Sài G̣n.

 

Huấn luyện TKS/K18

 

 

 

 

Du hành quan sát Lữ Đoàn Dù

 

Du hành quan sát TTHL/HQ Nha Trang

 

 

Năm thứ 4.

- Ngày 21-11-1962 K19 nhập học, LĐ/SVSQ có 4 khóa: 16, 17, 18 và 19.                    

- Hoàn tất chương tŕnh thụ huấn 4 năm thu gọn trong 3 năm 1 tháng theo chỉ thị của TT Ngô Đ́nh Diệm v́ t́nh h́nh chiến sự.

- Tuyển chọn đơn vị.  Các tân thiếu úy được phân phối:

 

TT Ngô Đ́nh Diệm và Đại Tướng Lê Văn Tỵ duyệt đội h́nh SVSQ/K16

 

  

TT Ngô Đ́nh Diệm và Tr/Tá CHT Trần Ngọc Huyến
gắn cấp bậc Th/Úy cho Thủ Khoa Bùi Quyền

 

Tân Th/Úy K16 tuyên thệ

 

Tân Th/Úy K16 diễn hành qua khán đài

 

 

Tân Thiếu Úy K16 chụp h́nh lưu niệm

 

TT Diệm ăn trưa sau Lễ Mẵn Khóa 16

 

Lục Quân.

- Lưu dụng tại Trường: V́ muốn duy tŕ các hệ thống chỉ huy và huấn luyện theo tinh thần cải tổ của TVBQGVN, 15 tân sĩ quan K16 được BCH Trường đề nghị, Bộ TTM cho lưu giữ sau khi tốt nghiệp, để đảm nhiệm các chức vụ chỉ huy trong LĐ/SVSQ và huấn luyện viên quân sự. Sau đó, số sĩ quan này đă được thuyên chuyển về các đơn vị. Thời gian sau lại có một số khác từ các đơn vị tác chiến được thuyên chuyển về Trường .

- Nhẩy Dù: 3 tân sĩ quan được tuyển chọn. Sau này  được thuyên chuyển về thêm 2 sĩ quan K16.

- Thủy Quân Lục Chiến: 10 tân sĩ quan được tuyển chọn. 3 SQ/K16 khác cũng đă được thuyên chuyển về Binh Chủng.

- Biệt Động Quân: 13 tân sĩ quan được tuyển chọn.

- Lực Lượng Đặc Biệt: Không ai được tuyển chọn. Về sau, 3 SQ/K16 được thuyên chuyển về.

- Các Sư Đoàn Bộ Binh: 166 tân sĩ quan chọn phục vụ 9 SĐ/BB.

Không Quân:

- 30 tân sĩ quan được chọn, tuy nhiên 2 người v́ lư do an ninh nên BTL/KQ chỉ nhận 28. Trong số này có 11 sĩ quan theo khóa hoa tiêu trực thăng và 2 sĩ quan theo khóa hoa tiêu khu trục tại Hoa Kỳ. Số c̣n lại theo học khóa hoa tiêu trực thăng tại phi trường Tân Sơn Nhất. Gần cuối khóa, 2 sĩ quan qua ngành quan sát. Sau có 1 sĩ quan từ TQLC thuyên chuyển về TTHL/KQ Nha Trang, một thời gian lâu sau lên giữ chức Liên Đoàn Trưởng LĐ/SVSQ/KQ, và một sĩ quan bộ binh được tuyển về KQ phục vụ tại đơn vị pḥng thủ căn cứ.

Hải Quân:

15 tân Th/Úy được thực tập trên các chiến hạm trong thời gian chờ nhập học Khóa 13/HQ vào tháng 5-1963. Nhưng v́ không đồng ư đeo Alpha trở lại, 8 SQ/K16 xin đổi Quân Chủng được bộ TTM chấp thuận, chỉ c̣n 7 SQ/K16 nhập học Khóa 13/HQ và tốt nghiệp ngành chỉ huy vào tháng 12-64.


 

3- KHÓA 16 - THÀNH TÍCH TỔNG QUÁT.

 

Sĩ quan Khóa 16 mang cấp bậc cao nhất: 6 Đại Tá, trong đó 1 Đại Tá tử trận, 1 Đại Tá bị bức tử trong trại tù lao động khổ sai CS tại Hoàng Liên Sơn năm 1976, và  1 Trung Tá tử trận được truy thăng Đại Tá.

SQ đảm nhiệm các chức vụ quân sự tại:

- Trường VBQGVN: Các sĩ quan cán bộ Trung Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng, và Đại Đội Trưởng của Trung Đoàn SVSQ; Trưởng Pḥng Điều hành quân sự vụ, và các SQ/HLV các bộ môn quân sự.

- Không Quân: 1 Không Đoàn Trưởng, 1 Không Đoàn Phó, 6 Phi Đoàn Trưởng, 1 Tham Mưu Phó An Phi SĐ, 1 Trưởng Pḥng kế hoạch BCH/Liên Đoàn Kiểm Báo, 1 Trưởng Pḥng Thống Kê & Huấn Luyện  BCH/HQ/KQ, 1 sĩ quan pḥng thủ căn cứ, 1 Liên Đoàn Trưởng LĐ/SVSQ thuộc TTHL/KQ Nha Trang.

- Hải Quân: 3 Hạm Trưởng, 1 CHT của BTL/HQ, 1 CHT/Căn Cứ HQ Nha Trang, 1 sĩ quan Đại Diện HQ tại Bộ TTM, 1 sĩ quan đại diện HQ tại  TT/Phát Triển Khả Năng Tác Chiến.

- Bộ TTM: Trưởng Ban các Pḥng, Sở và Tổng Hành Dinh, ĐĐT/ĐĐ1/Quân Cảnh.

- Nhẩy Dù: 2 Lữ Đoàn Trưởng (LĐT), 1 LĐ Phó, 1 Tiểu Đoàn Trưởng.

- Thủy Quân Lục Chiến: 2 LĐT, 2 LĐP, 3 Trưởng Pḥng BTL/SĐ/TQLC, 5 TĐT, 1 LĐT và 1 LĐP mất tích, 1 LĐT chết trong trại tù lao động khổ sai của CS tại Bắc Việt.

- Lực Lượng Đặc Biệt: 1 CHT Đoàn Công Tác 11 thuộc Sở Công Tác Nha Kỹ Thuật TTM, 1 Phụ tá B Trưởng KonTum, 1 HLV/LLĐB tại Long Thành, 1 Chỉ Huy Toán.

- Biệt Động Quân: 1 Liên Đoàn Trưởng và một số TĐT.

- Bộ Binh: 7 Tr/Đoàn Trưởng (2 tử trận và 1 bị CS Hà Nội sát hại trong trại giam ở Miền Bắc) và  một số Trưởng Pḥng cấp SĐ, Tr/Đoàn Phó, Liên Đoàn Trưởng Địa Phương Quân.

   * Nha Quân Pháp: 1 Giám Đốc Quân Lao, 1 CHT Trại Giam tù phiến cộng.

   * Chức vụ hành chánh: 2 Tỉnh Trưởng, và 27 Quận Trưởng (6 QT đă hy sinh)

      Một số Trưởng ty các Bộ trong chính phủ. BTL Cảnh Sát, và  4QT Cảnh Sát.

- Chức vụ Dân Cử: 3 Nghị Viên.

- Bằng cấp đại học: 3 người, 1 đậu Cao Học Khoa Học vi tính (mất cuối năm 1992), 1 thương binh loại 2 giải ngũ, đậu KS Công Nghệ tại TT/KT Phú Thọ, đậu thêm Cao Học Đông Y tại HK, và 1 đậu bằng cử nhân Luật Công Pháp, năm thứ nhất cao học.

 

 

4- KHÓA 16 - HY SINH 1, 2 NĂM ĐẦU.

 

V́ t́nh h́nh chiến sự do CSBV gây ra từ đầu thập niên 1960, Bộ TTM/QLVNCH theo lệnh của Tổng Thống, đă cho rút ngắn chương tŕnh huấn luyện, khởi đầu từ Khóa 16, giảm từ 4 xuống 3 năm, và các Khóa 17,18,19,20,21 và nửa Khóa 22 xuống 2 năm. Mấy năm đầu sau khi măn khóa, các sĩ quan Khóa 16 đă hứng chịu nhiều thương vong. Sau đây là một số hy sinh đáng nhớ:

 

* Th/Úy NHỮ VĂN HẢI, SĐ21/BB, SQ tử trận đầu tiên của Khóa 16. Đêm 21 tháng 3 năm 1963, Th/Úy Hải, đại đội phó một ĐĐ thuộc Tr/Đoàn 48/SĐ21/BB trú đóng tại đồn Biện Nhị, quận Thới B́nh, An Xuyên, bị Tiểu Đoàn U Minh VC bao vây tấn công và tràn ngập, Th/Úy Hải bị trọng thương, bị bắt, nhưng không chịu quy hàng, bị tra tấn cho đến chết, lúc đó mới 23 tuổi. Do gương can đảm cao độ, Tr/Tá CHT Trần Ngọc Huyến, đă đặt tên cho CLB trước cổng Trường là CLB Nhữ Văn Hải.

* Th/Úy LƯ VĂN QUẢNG TĐ8/ND, tử trận tháng 4-1963 lúc 26 tuổi.

* Th/Úy NGUYỄN TẤN MỸ Tr/Đoàn 44/SĐ23/BB tử trận giữa năm 1963.

* Th/Úy HỒ XUÂN QUANG Tr/Đoàn 45/SĐ23/BB tử thương giữa năm 1963.

* Th/Úy NGUYỄN THẾ ĐỨC tử thương ngày 1-4-1963.

* Th/Úy TRẦN THIỆN GÁI, SĐ1/BB, tử trận tháng 5-1963 lúc vừa qua 24 tuổi, tại Căn Cứ A Lưới, phía Tây Thành Phố Huế. Vài năm sau, một con đường trong Thành Nội được đặt tên: Đường TRẦN THIỆN GÁI.

* Th/Úy VŨ CHẤN HÙNG BB, tử trận ngày 25-11-1963.

* Th/Úy TRẦN TRỌNG MINH tử trận ngày 27-10-1963.

* Th/Úy TRỊNH AN THẠCH TĐ1/TQLC, tử trận ngày 6-12-1963, mới 24 tuổi.

* Tr/Úy BÙI THANH TÂM SĐ22/BB, tử trận tại đồi Dương Liễu, Tam Quan, 1965.

* Th/Úy LÊ ĐỨC RIỆP, tử trận ngày 27-7-1964.

* Th/Úy NGUYỄN PHƯƠNG SANH, tử trận tháng 7-1964.

* Th/Úy TRẦN NGỌC SƠN, tử trận ngày 8-4-1964.

* Th/Úy BẢO SUNG và Th/Úy PHAN VĂN TÂN. Cả 2 là phi công trực thăng H-34 bay chung 1 phi vụ hành quân ngày 3-12-1964, Th/Úy Sung là phi công trưởng, Th/Úy Tân phi công phụ. Trực thăng bị hỏa tiễn VC bắn cháy, đă cùng tử trận.

* Tr/Úy NGUYỄN VĂN NHƯỜNG KQ, phi công trực thăng, Phi Đoàn 217 Tải Thương. Trong một phi vụ tải thương tháng 9-1964 tại Bời Lời, vùng Tam Giác Sắt, trực thăng bị đich bắn cháy, Tr/Úy Nhường bị phỏng nặng lúc mới 26 tuổi, mang thương tật suốt đời, mất năm 2014 tại VN, thọ 77 tuổi. 

* Tr/Úy TRẦN NGỌC TOÀN TQLC, ĐĐT/TĐ4/TQLC tham dự trận B́nh Giả, Bà Rịa cuối tháng 12-1964, bị trọng thương, mang nhiều thương tích cho đến ngày nay.

* Đ/Úy NGUYỄN BẢO TÙNG KQ, phi công trực thăng H-34 thuộc Biệt Đội Delta, Biệt Đoàn 83 (tiền thân của Phi Đoàn 219). Biệt Đội có nhiệm vụ thả các toán viễn thám Lôi Hổ dọc biên giới Việt-Lào. Ngày 18-10-1965, từ Khâm Đức bay thả toán Biệt Kích của Th/Tá Larry Thorne, trực thăng Tr/Úy Tùng v́ mây mù bay lạc và mất tích. Năm 1999, qua nỗ lực t́m kiếm QN mất tích, HK t́m lại được xác chiếc trực thăng và hài cốt của toán Biệt Kích HK. Lễ an táng 4 hài cốt được tổ chức ngày 25-6-2003 tại nghĩa trang Quốc Gia Arlington, VA, Cố Đ/U Nguyễn Bảo Tùng cũng được chôn cất tại đây, tử trận khi vừa 25 tuổi.

* Đ/Úy MAI NGUYÊN HƯNG KQ, phi công khu trục cơ AD-6. Sau một phi vụ Bắc Phạt năm 1965, trên đường bay đêm về căn cứ KQ Biên Hoà, phi cơ của Tr/Úy Hưng, phần v́ bị trúng đạn pḥng không địch, phần cạn xăng, phải đáp khẩn cấp xuống phi trường Phước Long. V́ phi đạo ngắn, phi cơ lâm nạn, Tr/Úy Mai Nguyên Hưng tử thương. được Truy Thăng Đại Úy, mất ở tuổi 24.

* Thiếu Tá HOÀNG LÊ CƯỜNG.

Trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, Th/Tá Hoàng Lê Cường là Quận Trưởng quận Hoài Nhơn, Bồng Sơn, B́nh Định. Ngày 18-4-72, Tr/Đoàn 2 và Tr/Đoàn 21/SĐ3/Sao Vàng CS tiến chiếm Hoài Ân.

Từ 24-4-72 đến 1-5-72, địch vây hăm 2 căn cứ B́nh Dương. Quận Phù Mỹ và Đệ Đức, Quận Hoài Nhơn, B́nh Định. V́ áp lực địch đè nặng lên khu vực trách nhiệm, Th/Tá Cường cùng viên Cố Vấn Hoa Kỳ từ Quận lái xe qua cầu Bồng Sơn đến TĐ/ĐPQ thuộc quyền để duyệt xét t́nh h́nh. Sau đó, Th/Tá Cường đến BCH/TĐ2/40 để yêu cầu phối hợp pḥng thủ Quận. Th/Tá Cường trở về BCH Chi Khu để chỉ huy lực lượng tại đây đang trong t́nh trạng nguy hiểm. Khi lái xe qua cầu Bồng Sơn trở về Quận, xe jeep của Th/Tá Cường đă bị VC bắn cháy trên cầu, chỉ cách quận lỵ khoảng 500 thước, Th/Tá Cường hy sinh tại chỗ. Bộ TTM đă đặt tên cho K29/TVBQGVN là: Khóa Hoàng Lê Cường.

 

 

5- KHÓA 16 - THÀNH QUẢ THEO THỜI GIAN.

 

Đại Úy TRẦN HỒNG VĨNH.

Thành quả học vấn:

Tốt nghiệp từ Trường Kỹ Sư Công Nghệ, Trung Tâm KT Phú Thọ, Sài G̣n. South Baylor University, School of Oriental Medicine, CA, USA. MS in Acupunctute and Oriental Medicine, 1993.

Đă phát hành:

Sổ Tay Đông Y (b́a mềm) 3 tập. Sổ Tay Đông Y (b́a cứng) 3 tập.

Khí Công. Khí Công Tái Bản (có bổ sung).

Phản Xạ Trị Liêu Phương (Giúp cho Kỹ Thuật Massage)

Dịch Cân Kinh của Đạt Ma Sư Tổ.

Sẽ phát hành:

Dược Thảo. Đông Y Bệnh Lư Lâm Sàng.

 

Đại Tá NGUYỄN HỮU THÔNG.

Trung Đoàn Trưởng Tr/Đoàn 42 SĐ/22BB.

Tổng Thống  Nguyễn Văn Thiệu (quay lưng) và 3 Trung Đoàn Trưởng SĐ22 thuộc K16 (hàng ngang từ trái qua): Tr/Tá Đinh Văn Mễ Tr/Đ Trưởng Tr/Đ 47, Đ/Tá Nguyễn Hữu Thông Tr/Đ Trưởng Tr/Đ 42, Đ/Tá Nguyễn Thiều  Tr/Đ Trưởng Tr/Đ 41.

Tháng 3-1975, khi Ban Mê Thuột thất thủ, SĐ 22 chỉ c̣n 3 Tr/Đ để  pḥng thủ  B́nh Định v́ Tr/Đ 40 đă phải tăng phái cho SĐ23 BB tại tuyến bắc Khánh Dương. Tại B́nh Định, Tr/Đoàn 47 của Đ/Tá Lê Cầu (K18) được giao khu vực bắc B́nh Định, lo trấn giữ Bồng Sơn, cửa ngơ ra vào thung lũng An Lăo (Xem tiếp phần Đại tá Nguyễn Thiều, phần sau).

        

Trung Tá NGUYỄN XUÂN PHÚC.

Tiểu Đoàn Trưởng TĐ2/TQLC - LĐ Phó LĐ147 và LĐ Trưởng LĐ369/TQLC.

Cựu Đại Tá Ngô Văn Định, một NT rất có uy tín trong Binh Chủng TQLC, trên trang mạng "hoiquanphidung.com" đă có những nhận xét như sau:
"Khi tôi về làm TĐT/TĐ2 thay ông Minh tử trận tháng 6-1966 th́ ông Chùa làm TĐP, Phúc làm ĐĐT/ĐĐ4. Tôi đề nghị cho ông Chùa về Sư Đoàn để ông Phúc làm TĐ Phó.
Ngay những ngày đầu hành quân ở khu Cồn Thiên Gio Linh Quảng Trị, tôi đă nhận biết được Nguyễn Xuân Phúc TĐ Phó là một SQ gan dạ và là cấp chỉ huy tôi có nhiều cảm t́nh. Đến năm 67 tôi đề nghị cho anh đi học Chỉ Huy Tham Mưu. Đi học về, v́ nhu cầu anh được làm TĐP/TĐ5, đánh trận Rạch Ruông, một trận chiến thắng lớn của TĐ5 năm 1968, sau đó anh được đi nhận chức TĐT/TĐ6 hành quân Mậu Thân ở Gia Định.
Năm 1969, tôi bị thương nặng anh ra lănh trách nhiệm chỉ huy TĐ2 thay tôi. Năm 1970, TĐ2 do anh chỉ huy trong trận Preveng ở Miên, đă đem vể cho hiệu kỳ TĐ2 một ngành Dương Liễu, và đây là Dương Liễu thứ 8 nên TĐ2 được mang dây biểu chương mầu Tam Hợp.
Năm 1971 anh dẫn Trâu Điên sang Hạ Lào, anh thăng trung tá và vẫn coi TĐ2 cho đến khi đánh vào QT 1972 th́ giao TĐ2 cho Thiếu Tá Hợp và đi làm Lữ Đoàn Phó 147...và sau đó làm Lữ Đoàn Trưởng LĐ 369/TQLC.
Anh là một SQ quan giỏi, không bao giờ biết đến đồng xu cắc bạc nào của anh em. Không làm điều ǵ mất danh dự của Quân Đội và TQLC. Anh mất đi để lại cho tôi niềm luyến tiếc.
".
Tr/Tá Phúc được ghi nhận mất tích sau cuộc triệt thoái của SĐ/TQLC khỏi Đà Nẵng sáng ngày 29-3-1975.

 

Trung Tá ĐỖ HỮU TÙNG.

Tiểu Đoàn Trưởng TĐ6/TQLC - Lữ Đoàn Phó LĐ258 và 369/TQLC.
Mở đầu bài chiến sử "TĐ6/TQLC - Thần Ưng Xé Xác Xe Tăng Địch 1972", về trận thư hùng giữa TĐ6/TQLC và Trung Đoàn 66 thuộc SĐ304/CSBV tại căn cứ Phượng Hoàng đầu tháng 4-1972, Cựu Đ/T Phạm Văn Chung, LĐT LĐ369/TQLC đă viết:

"Qua đợt đầu Cộng sản Bắc Việt tấn công mănh liệt, hung hăn, ồ ạt, các căn cứ hỏa lực Carroll (Trung đoàn 56 thuộc Sư đoàn 3 Bộ binh) đầu hàng và Mai Lộc (Lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến) phải cầm cự lui dần, khi căn cứ Pedro trở nên tuyến đầu pḥng thủ. Thiếu tá Đỗ Hữu Tùng, Sĩ quan khóa 16 đalat, phong thái trầm tĩnh, luôn như suy nghĩ điều ǵ, từ từ, thủng thẳng trong mọi biến cố, kinh nghiệm chiến trường, một trong các Tiểu đoàn trưởng cự phách của Thủy Quân Lục Chiến, là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 Thủy Quân Lục Chiến biết thế nào căn cứ cũng bị chiến xa cùng quân bộ Cộng sản Bắc Việt tấn công kế tiếp, nên anh phối hợp với Lữ đoàn 258 xin đặt ḿn chống chiến xa sâu về hướng Tây đường tiến sát đến căn cứ...". TĐ6/TQLC đă xử dụng tối đa ḿn chống chiến xa, súng phóng hỏa tiễn chống chiến xa M72 và đại bác không dật 57 ly cơ hữu để tiêu diệt chiến xa địch, bắn cháy và gây tổn thất nặng cho gần 20 chiến xa địch. Th/Tá Đỗ Hữu Tùng được vinh thăng Trung Tá qua chiến thắng này. Ngày 1-10-1972, đảm nhận chức vụ LĐ Phó LĐ258, và ngày 1-7-1974 nhận chức vụ LĐ Phó LĐ369. Sáng ngày 29-3-1975, Tr/Tá Tùng được ghi nhận mất tích sau cuộc triệt thoái của SĐ/TQLC khỏi Đà Nẵng.

 

 

Trung Tá NGUYỄN VĂN CẢNH,

Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3 và TĐ14/TQLC.

Tái chiếm Cổ Thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị: Đêm 14 rạng ngày 15-9-1972, Tiểu Đoàn 3/TQLC của Thiếu tá Nguyễn Văn Cảnh thuộc LĐ147 cùng với Tiểu Đoàn 6/TQLC của Trung tá Đỗ Hữu Tùng thuộc LĐ258 là 2 đơn vị chủ lực tấn công tái chiếm Cổ thành Quảng Trị. Thiếu Tá Nguyễn Văn Cảnh được vinh thăng Trung Tá sau chiến công hiển hách này. Tháng 1-1975, Tr/Tá Cảnh nhận lệnh thành lập TĐ14/TQLC và chỉ huy đơn vị này cho đến ngày 30-4-1975. Trung Tá Cảnh và gia đ́nh hiện định cư tại TP Houston, TB Texas.

 

Trung Tá NGUYỄN ĐẰNG TỐNG.

Lữ Đoàn Phó LĐ147 - Lữ Đoàn Trưởng LĐ468/TQLC.                 

Ngày 9-4-72, Thiếu tá Nguyễn Đằng Tống là TĐT/TĐ1/TQLC thuộc LĐ258 đă cùng một Chi đội của Chi đoàn 3/20 chiến xa (M48) tăng viện căn cứ Phượng Hoàng, đă truy kích gây thiệt hại nặng cho Trung đoàn 66 Sư đoàn 304 và bắn cháy 4 chiến xa địch.

Tháng 7-1974, sau khi được thăng cấp, Tr/Tá Nguyễn Đằng Tống được thăng chức LĐ Phó LĐ147 đến cuối tháng 3-1975. Ngày 24-4-1975, Tr/Tá Tống được bổ nhiệm làm LĐ Trưởng LĐ468 thay thế Đại Tá Ngô văn Định, chỉ huy các Tiểu Đoàn TQLC pḥng thủ tuyến Biên Ḥa. Sau  ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tr/Tá Tống bị CS đi tù lao động khổ sai CS ngoài Bắc, và chết tại trại tù Yên Bái năm 1977.

 

Trung Tá NGUYỄN KIM ĐỄ.

Tiểu Đoàn Trưởng TĐ9/TQLC - Trưởng Pḥng 3/SĐTQLC.

Ngày 2-5-72, TĐ9/TQLC được lệnh triệt thoái từ Căn Cứ Barbara phía Tây trên rặng núi Trường Sơn trở ra QL1 bên gịng sông Ô Khê. Rạng sáng ngày 3-5, TĐ9 và TĐ2 chận đứng được lực lượng truy kích của Trung Đoàn 812 thuộc SĐ324/CSBV để cho các đơn vị bạn triệt thoái từ Quảng Trị về phía nam sông Mỹ Chánh. Sau đó khoảng 15g00, TĐ9 theo lệnh, áp dụng tŕ hoăn chiến lui quân về lập pḥng tuyến ở bờ Nam sông Mỹ Chánh. Tuyến pḥng thủ Mỹ Chánh với 3 tiểu đoàn: TĐ2, TĐ5 và TĐ9 thuộc LĐ369/TQLC đă chận đứng đà tiến quân của quân CSBV trong âm mưu tấn chiếm Cố Đô Huế. Thiếu tá Nguyễn Kim Đễ được vinh thăng Trung Tá sau chiến tích mang tính cách chiến lược này. Chức vụ sau cùng của Tr/Tá Đễ là Trưởng P3/SĐTQLC.

Trước khi về Sài G̣n thụ huấn Khóa CH/TM Cao Cấp tại Long B́nh, ngày 1-10-1974 Tr/Tá Đễ bàn giao P3/SĐ lại cho Tr/Tá Trần Văn Hiển TĐT/TĐ6/TQLC, vị TP3/SĐ cuối cùng của SĐ/TQLC. Cố Tr/Tá Nguyễn Kim Đễ qua đời ngày 9-12-2015 v́ bạo bệnh tại TP Portland, TB Oregon, USA, hưởng thọ 76 tuổi.

 

Đại Tá ĐẶNG PHƯƠNG THÀNH.

Trung Đoàn Trưởng Tr/Đoàn 12 SĐ7BB.

Anh hùng Đặng Phương Thành, nguyên Đ/Tá Tr/Đoàn Trưởng Tr/ Đoàn 12/SĐ7BB QLVNCH là Danh Nhân Quân Sự Việt Nam.
Danh tánh, sự tích của
Đ/Tá Thành được ghi vào Tân U Linh Việt Điện (quyển sách ghi chép sự tích thần kỳ của những người đă lao tâm lao lực cứu nước giữ nước trong lịch sử Việt Nam cận, trung và hiện đại).
Sự tích: Anh hùng Đặng Phương Thành đă tạo chiến thắng lớn trong trận cuối cùng tại Thủ Thừa tiêu diệt một trung đoàn VC trong tháng 4-1975, nhờ đó giữ vững đưọc Quốc Lộ 4 trong thời gian dầu sôi lửa bỏng này.
Khi Đ/Tá Đặng Phương Thành đi tù CS ngoài miền Bắc, nhân lúc ông vượt ngục bất thành và bị bắt lại, hậm hực v́ mối nhục thua trận Quốc Lộ 4, bọn cai ngục CS đă treo ông lên và đánh đập tàn nhẫn cho đến chết, ngày 9/9/1976.
 

Trung Tá TRƯƠNG THÀNH TÂM.

Không Đoàn Trưởng KĐ 64 Chiến Thuật, KQ.
Là một trong số 30 SVSQ K16 t́nh nguyện và được tuyển chọn về KQ vào cuối năm thứ 2. Tháng 8-63, Th/U Trương Thành Tâm măn khóa huấn luyện trực thăng ở Ft Rucker HK, và được bổ nhiệm về Phi Đoàn (PĐ) 217 tân lập. PĐ di chuyển về Cần Thơ gia nhập Không Đoàn (KĐ) 74 Chiến Thuật đầu năm 1964. Năm 1966, trách nhiệm Trưởng Pḥng Hành Quân PĐ/217, rồi PĐ Phó và sau khi măn khóa học Squadron Officer Schơol ở HK năm 1968, về lại PĐ 217 giữ chức vụ PĐ Trưởng tháng 6-1969.
- Tháng 6-1970, t́nh nguyện bay nhiều phi vụ trực thăng vơ trang đầu tiên của KQ/VNCH yểm trợ cho 4 Tiểu Đoàn TQLC/VN tái chiếm thành phố Prey Veng Cam Bốt từ quân CSBV. Sau cuộc hành quân này, PĐ/217 được ân thưởng huy chương Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu.
- Tháng 1-1971 theo học Khóa CHTM Cao Cấp tại Long B́nh và giữa năm này được thăng cấp Trung Tá.
- Năm 1972, gởi 2 bạn cùng K16 Trần Châu Rết và Lê Văn Châu đang bay ở PĐ/217 qua nhận lănh chức vụ PĐ Trưởng PĐ/225 và 227.
- Tháng 5-1973, được chỉ định giữ chức vụ KĐ Phó KĐ/64 CT tân lập. Sau 3 tháng, đảm nhận chức vụ Không Đoàn Trưởng, chỉ huy 3 PĐ 217, 249 và 255, cùng Phi Đội Tải Thương 259 cho đến ngày 30-4-1975. Trung Tá Tâm định cư tại Nam California, qua đời ngày 6 tháng 9 năm 2016, hưởng thọ 77 tuổi.

Trung Tá NGUYỄN VĂN ỨC. KQ.
Không Đoàn Phó KĐ/64 Chiến Thuật, KQ.
- 11-1959: Gia nhập Khoá 16 Trường VBQGVN.
- 2-1962: Khi tốt nghiệp được tuyển về Quân Chủng KQ.
- 4-1963: Học Khóa Hoa Tiêu Trực Thăng tại Hoa Kỳ.
- 5-1964: Tốt nghiệp về phục vụ tại PĐ/217, KĐ/33 CT, sau được chuyển về KĐ/74 CT tại Cần Thơ.
- 10-1969: Sĩ quan liên lạc Không Quân tại Hoa Kỳ.
- 1-1971: Phi Đoàn Trưởng PĐ/221, KĐ43 CT, thuộc SĐ3/KQ tại Biên Hoà, trách nhiệm chỉ huy lực lượng trực thăng, yểm trợ cho mặt trận An Lộc.
- 1-1973: Không Đoàn Phó KĐ/64 CT, thuộc SĐ4/KQ tại Cần Thơ.
- Tham gia các sinh hoạt Cộng Đồng, đặc biệt ở các Hội Đoàn CQN tại TP Orange County, TB California từ tháng 4-1975 cho tới nay.

HQ Trung Tá NGUYỄN NHƯ PHÚ.
Hạm Trương Dương Vận Hạm Quy Nhơn HQ504.
Trong những tháng ngày triệt thoái kinh hoàng của Quân Dân vùng 1 chiến thuật từ tháng 3 & tháng tư, 1975, chiến hạm HQ 504 của ông và nhiều chiến hạm khác đă tham dự trợ giúp, cứu vớt cuộc di tản đầy đau thương nhất trong lịch sử cận đại của hằng vạn Quân Dân từ Huế, Đà Nẵng. Điễn h́nh nhất là HQ504 đă cứu gíup trên 3000 người từ Đà Nẵng đến Cam Ranh...

Cũng như một số rất đông Quân Dân Miền Nam không có phương tiện ra đi ngày 30 tháng tư năm 1975, hoặc v́ lư do này hay lư do khác đă  ở lại, HQ Nguyễn Như Phú đă  phải trả một giá rất đắt: trên 10 năm tù cải tạo. Khi ra tù, ông và con trai đă vươt biên bằng đường biển vào cuối thập niên 1980 và định cư tại Bắc Cali. Vài năm sau, may mắn thay, vợ và các con c̣n lại của ông  được trùng phùng qua diện Đoàn tụ sau những năm sống lao động cơ cực tại quê nhà. Một lần nữa, họ tái định cư tại Anaheim, Miền Nam Cali tự do.
HQ Trung Tá Nguyễn Như Phú qua đời sau cơn bạo bệnh tại Kaiser Hospital, Anaheim, California ngày 6 tháng 3 năm 2016, hưởng thọ 78 tuổi. (Trích tin trên Net)

 

Trung Tá LÊ MINH NGỌC, LĐT/LĐ4/ND và
Trung Tá TRẦN ĐĂNG KHÔI, LĐT/LĐ3/ND.

Vào ngày 1-11-1972, Ch/Tướng Lê Quang Lưỡng nhận chức TL/SĐ Nhảy Dù: LĐT/LĐ3 Tr/Tá Trần Đăng Khôi, và LĐT/LĐ4 Tr/Tá Lê Minh Ngọc. Trong Bút Kư Thiên Thần Mũ Đỏ Ai C̣n Ai Mất, Ch/Tướng Lê Quang Lưỡng, ở đoạn kết đă viết:
"... Về phần Lữ Đoàn 4, từ Đà Nẵng được rút về Sài G̣n giữa tháng 02-74, biệt phái Biệt Khu Thủ Đô. Chính Lữ Đoàn 4, dưới quyền chỉ huy của Trung Tá Lê Minh Ngọc, mà anh em Dù chúng tôi âu yếm gọi là "Ngọc Nga", đă chận VC ở cửa ngơ Thủ Đô, ngang Xa Lộ Biên Ḥa, trong những giờ khắc Sài G̣n bắt đầu rơi vào rối loạn. Lữ Đoàn 3 của Trung Tá Trần Đăng Khôi (Lữ Đoàn Phó mới thay thế Đại Tá Phát trong chức vụ Lữ Đoàn Tưởng Lữ Đoàn 3 Dù, Trung Tá Bùi Quyền Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 5, thay thế Khôi trong chức vụ Lữ Đoàn Phó) từ Phan Rang rút về đóng ở Hoàng Hoa Thám, đánh những trận chót ngay trong ḷng Thủ Đô, mặc dù trăm ngh́n giao động cho tới phút chót. Đến những giây phút cuối cùng, anh em Dù vẫn giữ vững từng tấc đất được giao phó, hoàn thành nhiệm vụ thiêu thân nút chặn để đồng bào ra đi, để được ngă gục trên thân thể của Quê Mẹ ngh́n đời...".

 

Trung Tá NGUYỄN PHÚ THỌ.

Trung Đoàn Phó Tr/Đoàn 3 SĐ1/BB.

Tử thủ căn cứ Checkmate: Mùa Hè Đỏ Lửa, trưa ngày 30-3-1972, ngày cộng sản Bắc Việt tấn công vùng địa đầu giới tuyến, Trung đoàn 54 do Tr/Tá Nguyễn Thanh Hạnh trách nhiệm khu vực cận sơn Quận Nam Ḥa, phía tây thị xă Huế. Căn cứ Phú Xuân Bastogne do TĐ 2/54 trấn giữ và căn cứ Checkmate, cao điểm 342 ở nam lộ 547 và cách Bastogne khoảng 1 cây số do TĐ1/54 của Th/Tá Nguyễn Phú Thọ trấn giữ. Tr/Đoàn 29 SĐ324B của địch bao vây cũng như pháo kích cả 2 căn cứ từ ngày 2-4-72 và cắt đứt đường tiếp tế … Do đó 2 căn cứ chỉ nhận được tiếp tế từ thả dù của không quân.

Ngày 21-4-72, nhân dịp ra Vùng I CT duyệt xét t́nh h́nh quân sự, TT Nguyễn Văn Thiệu đă quyết định thăng đặc cách thực thụ cho mọi quân nhân đang tử thủ tại 2 căn cứ trên. Cặp cấp hiệu Tr/Tá được thả theo dù tiếp tế và được binh sĩ Tiểu đoàn 1/54 thu nhặt mang về. Tr/Tá Thọ đă cười và nói một câu để đời bao hàm nhiều ư nghĩa:

- Tổng Thống thăng cấp cho tao nhưng lon lại do chính lính gắn cho tao.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị được lệnh rút khỏi căn cứ. Lúc 13.00g ngày 30-4-72, trên đường rút lui, TĐ 1/54 bị Tr/Đoàn 29 của địch truy kích. TĐoàn 1/54 đă anh dũng chống trả một cách mănh liệt.

Sau trận này, Tr/Tá Nguyễn Phú Thọ được bổ nhiệm làm Tr/Đoàn Phó Tr/Đoàn 3/SĐ 1/BB.

 

Họp Bạn Sau Ngày Rời Trường.

 

Họp Khóa năm 1965 tại CLB/SQ An Đông, Chợ Lớn.
Đứng: HTrang, NXPhúc, NVLong, TDQuang, NMChánh NDSự, NVBiên, BQPhầu, NVSử
ĐHTùng, TNToàn, PNTỷ, LSĐức, PQDuy, TNLượng, LHCương.
Ngồi: PKĐan, NVKim, ĐQHùng, NXQuang, LTTài, VKSinh, NĐThủy.

 

Họp mặt tại tuyến đầu Quảng Trị, cuối tháng 12, 1972
Đứng
: MX Tr/tá TVHiển, MĐ Tr/tá BQuyền, MX Tr/tá NVCảnh,
MX Tr/tá NĐTống và Nghị Viên NĐThục áo trắng.
Ngồi: Tr/tá NPThọ SĐ1, Tr/tá MX NXPhúc,
MĐ Tr/tá LMNgọc và Chi Khu Trưởng Th/tá TTChung.

 

Ba Ông Cọp nhà Nguyễn: Nguyễn Đ. Tống, Nguyễn X. Phúc và Nguyễn K. Đễ

 


Thầy Tṛ hội ngộ ĐH/K16, Nam Cali USA, 22/11/2009

Từ trái: CaoYết, BNgô, SQCB LV Lữ, LSĐức, SQCB HB Sơn,
BQuyền, HĐKhuê, PMĐức, NVAn

 

 

6- KHÓA 16 - VÀ SÁU (6) VỊ ĐẠI TÁ.

 

Đại Tá NGUYỄN VĂN HUY, BĐQ.
Một trong Ngũ Hổ Miền Tâỵ

Sinh ngày 13-3-1938 tại Sài G̣n. Số quân 58A/106.282. Nhập ngũ ngày 20-11-1959. Xuất thân K16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt.
- Thăng Thiếu tá tháng 11-1965 (người đầu tiên K16 thăng thiếu tá). Năm 1968 Tr/tá Liên Đoàn Trưởng LĐ1/BĐQ, tái chiêm thị xă Huế, Tết Mậu Thân.
- 1969-1973: Trung Đoàn Trưởng Tr/Đ 12/SĐ7/BB. Tham dự chiến trường Mộc Hóa, Compuchia.
- 1973-1975: Đại tá Tỉnh Trưởng kiêm TKT Kiến Tường.
- Được tưởng thưởng Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, 21 Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu, 4 Chiến Thương Bội Tinh và 2 huy chương Hoa Kỳ.
- Sau 1975, bị tù CS hơn 13 năm từ Nam ra Bắc. Hiện định cư tại Nam California, HK từ tháng 11-1991 (Trích từ cuốn "Lược Sử QL/VNCH" của 3 soạn giả: Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân và Lê Đ́nh Thụy, trang 387).

 

Đại Tá ĐẶNG PHƯƠNG THÀNH, SĐ7/BB.
"Sự tích: Anh hùng Đặng Phương Thành đă tạo chiến thắng lớn trong trận cuối cùng tại Thủ Thừa tiêu diệt một trung đoàn VC  trong tháng 4-1975, nhờ đó giữ vững đưọc Quốc Lộ 4 trong thời gian dầu sôi lửa bỏng này.
Khi Anh hùng Đặng Phương Thành đi tù cộng sản ngoài miền Bắc, nhân lúc ông vượt ngục bất thành và bị bắt lại, hậm hực v́ mối nhục thua trận Quốc Lộ 4, bọn cai ngục cộng sản đă treo ông lên và đánh đập tàn nhẫn cho đến chết, ngày 9/9/1976..." (Trích từ trang Web của Hội Sử Học Việt Nam).

 

Đại Tá NGUYỄN THIỀU, SĐ22/BB.
Tr/Đoàn 41 của Đ/Tá Nguyễn Thiều giữ đoạn Quốc lộ 19 từ B́nh Khê  đến An Khê trong khi Tr/Đoàn 42 của Đ/Tá Nguyễn Hữu Thông giữ đoạn Quốc lộ 19 phía nam B́nh Khê và phần lănh thổ c̣n lại của B́nh Định.
Ngày 31-3-75, theo lệnh của BTL/QĐ II, Th/Tướng Phan Đ́nh Niệm, TL SĐ22, cho lệnh 3 Tr/Đoàn c̣n lại của ông rút về pḥng thủ thị xă cùng quân cảng Qui Nhơn và chuẩn bị để SĐ 22(-) được hải vận về Nha Trang rồi chuyển lên tăng cường cho mặt trận Khánh Dương. Trong đêm 31-3-75, Tr/Đoàn 41 đă chọc thùng ṿng vây của Tr/Đoàn 2 SĐ3 Sao Vàng của địch ở phía nam B́nh Khê và trưa ngày 1-4-1975, Tr/Đoàn 41 đă rút về được tuyến sau của Tr/Đoàn 42...(đọc phần kế tiếp)   

 

Đại Tá NGUYỄN HỮU THÔNG, SĐ22/BB.
Hai Tr/Đoàn được lệnh QĐ II sử dụng đường bộ rút về Tuy Ḥa. Khi Tr/Đoàn 41 tới ngang Ấp Phú Tài phía bắc đèo Cù Mông th́ được tin Tuy Ḥa đă thất thủ,  Đ/Tá TLP/SĐ cho lệnh 2 Tr/Đoàn trở về cảng Quy Nhơn đợi tầu HQ bốc. Khoảng 5g00 chiều ngày 2-4-1975, đơn vị đă lên được tầu HQ. V́ nhiều lư do, có một số quân nhân của SĐ22
ở lại trên bờ, trong đó có Đ/Tá Thông. Sau 30-4-75, một số quân nhân chạy thoát cho biết họ đă nghe nhiều tiếng súng nổ gần quân cảng Qui Nhơn, nơi Đ/Tá Thông đang dừng quân. Dư luận cho là Đ/Tá Nguyễn Hữu Thông đă theo gương danh tướng Vơ Tánh cùng mất với Qui Nhơn. Vị Đ/Tá 38 tuổi của K16 đă đi vào huyền thoại từ đấy.

 

Đại Tá VĨNH DÁC, SĐ3/BB.
Sinh tháng 2-1942 tại Thừa Thiên. Số quân 62A/200.002. Nhập ngũ ngày 23-11-1959. Xuất thân K16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Năm 1972 giữ chức vụ Trung Đoàn Trưởng Tr/Đoàn 2/SĐ 1/BB. Năm 74 thăng cấp Đại tá, giữ chức vụ Tr/Đoàn Trưởng Tr/Đoàn 56/SĐ3/BB. Sau năm 1975, bị đ́ tù CS 13 năm. Hiện định cư tại thành phố Los Angeles, tiểu bạng California.

 

 

 

 

Cố Đại Tá ĐOÀN CƯ, SĐ21/BB.
Sinh ngày 16-10-1938 tại Đà Lạt.
Thăng chức Trung Tá năm 1972 giữ chức Trung Đoàn Trưởng Tr/Đoàn 32/SĐ21BB. Trong một cuộc hành quân lớn tại Quận Kiên Hưng, tỉnh Sóc Trăng năm 1972, Trung Tá Đoàn Cư bị tử thương bởi hỏa tiễn pháo kích của quân CS, được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Truy Thăng Đại Tá.

 

 

 

 

 

 

7- KHÓA 16 - LỜI KẾT.

 

     Chủ biên xin mượn Tâm Bút của Vị CHT/TVBQGVN khả kính, Cố Đại Tá Trần Ngọc Huyến, gửi cho Khóa 16 trong Cuốn Lưu Niệm, để thay cho Lời Kết:

 

 

Thân gửi Sĩ Quan Khóa XVI,

 

     Sáng kiến của các Bạn in thành sách những kỷ niệm trong thời gian thụ huấn tại Trường, sẽ mở đầu cho một truyền thống mới của Trường Vơ Bị Quốc Gia.

     Quyển sách này là giây liên lạc kết chặt các Bạn với nhau và cũng là nhịp cầu tưởng nhớ giữa những người đang chiến đấu bốn phương trời với "Mái Trường Mẹ" đă đào luyện nên họ.

     Tuy là Khóa thứ 16 của Trường Sĩ Quan Hiên Dịch, nhưng thật ra Khóa các Bạn là Khóa đầu tiên của Trường Vơ Bị Quốc Gia được cải tô" lại, với một hệ thống tổ chức mới, một chương tŕnh huấn luyện mới, những cơ sổ và tiện nghi mới.

     Những cái mới ấy có điều hay nhưng cũng có điều bất lợi cho các Bạn. Một thí dụ cụ thể là trong hơn 3 năm thụ huấn tại Trương, Khóa các Bạn đă phải chuyển hướng chương tŕnh huấn luyện hai lần: lần đầu từ chế độ "Liên Quân" sang chế độ huấn Luyên "Vơ Bị Quốc Gia"; lần thứ hai, từ chế độ "thời b́nh 4 năm" sang chế độ "thời chiến 2 năm".

     Là người nhận trách nhiệm nghiên cứu và thi hành sự chuyển hướng ấy theo những chỉ thị Bên Trên và những nhu cầu thiết thực Bên Ngoài, tôi thông cảm với những sự khó khăn mà Khóa các Bạn đă phải vượt qua.

     Nhưng nhờ sự nhận thức chín chắn, các Bạn đă hết sức ḥa nhịp với những sự biến đổi ấy; và qua mỗi đoạn đường, các Bạn đă gặt hái thêm cho ḿnh ít nhiều kinh nghiệm. Một số các Bạn đă là những "công tác viên không ngờ" của Bộ Chỉ Huy Nhà Trường, khi đề nghị sửa đổi một vài phương pháp huấn luyện cho hữu hiệu hôn. Các Bạn ấy đă thể hiện một trong những nguyên tắc đang biến thành truyền thống của Trường Vơ Bị Quốc Gia = "Sáng tạo ngay cả đang khi c̣n thụ huấn".

     Trong những giờ giáo dục tinh thần, chúng ta đă nói nhiều về Con Người tiền Phong. Các Bạn nên hănh diện, v́ dưới mái Trường này, các Bạn đă thể hiện một phần con người lư tưởng ấy, đă đặt những viên đá đầu tiên cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của những người Quân Nhân Trí Giả, đă t́m được cho ḿnh một lư do chiến đấu và hoạt đông cao cả hơn mối hy vọng tư, nhiên được khích lệ và khen thưởng.

     Các Bạn c̣n phải học hỏi nhiều, từ kinh nghiệm chuyên môn của nghiệp chỉ huy trong Quân Đội đến kinh nghiệm thường ngày của cuộc sống.

     Nhưng mỗi lần, các Bạn giở lại những trang giấy này, tôi mong các Bạn hăy lắng tâm hồn giây lát, để so sánh con người Bạn lúc bấy giờ với con người của Bạn trước đó, khi Bạn vừa tốt nghiệp, nóng ḷng thực hiện những dự định đẹp đẽ nhất của kiếp người, v́ đó là những dự định được thai nghén trong buổi con người c̣n hăng hái nhất, thành thật nhất, liêm khiết và vị tha nhất.

     Tôi cầu mong rồi đây Thực Tế sẽ là trường thử thách và ḷ đào luyện các Bạn thêm cứng rắn, và sẽ không là vũng ao tù nước đọng cầm chân những kẻ xưa kia đă từng tự hứa sống hùng sống động, đấu tranh cho một Lư Tưởng và hoạt động cho cả Giống Ṇi.

 

 

 

Ban Biên Tập: Bùi Quyền, Trần Khắc Thuyên, Trần Ngọc Toàn,
Nguyễn Đức Thu, Nguyễn Văn An, Trần Văn Hiển
 

 

Trang Tưởng Niệm CSVSQ Khóa 16 Đă Măn Phần

www.k16tvbqgvn.org/tuongniemk16.htm